Paloja
Nuo kaksi isoa lähtivät Neulomon yhteistempaukseen.Pienet neliöt menivät
sukkiin.